โอลิมปัสในประเทศไทย

ชื่อบริษัท บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
วันก่อตั้ง เดือน พ.ศ. 2543

ฝ่ายผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพ

สายธุรกิจ การตลาด, การขายและการบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 23/112 อาคารสรชัย ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ติดต่อ โทรศัพท์: (66) 2-787-8200

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และการอุตสาหกรรม

สายธุรกิจ การตลาด, การขายและการบริการ ตามสายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ยกเว้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพในประเทศไทย
สำนักงาน 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 32-33 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
ติดต่อ โทรศัพท์: (66) 2-000-7700

เชื่อมโยงไปยังผู้จัดจำหน่ายในเอเซีย opens in new window