ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์อื่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นทางชีววิทยาศาสตร์และโซลูชั่นทางอุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลหรือควบคุมของ Olympus Corporation หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวมอีกต่อไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทำการตลาด จำหน่ายและจัดจำหน่ายโดย Evident

เว็บไซต์ EVIDENT open in new window

ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องบันทึกเสียง

กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และกล้องส่องทางไกลไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของ Olympus Corporation หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวมอีกต่อไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกโอน ทำการตลาด จำหน่ายและจัดจำหน่ายโดย OM Digital Solutions ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021

เว็บไซต์ ของ OM Digital Solutions open in new window