ประวัติของโลโก้องค์กร

ปีพ.ศ.2462-

TOKIWA TOKYO

โลโก้แรกของบริษัทคือ "TOKIWA" ไม่ใช่ "OLYMPUS" โดยคำว่า"TOKIWA" มาจากชื่อบริษัท Tokiwa Shokai ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ก่อตั้งนามคุณทาเคชิ ยามาชิตะ ได้เคยทำงาน บริษัท Tokiwa Shokai ถือหุ้นในบริษัท Takachiho Seisakusho และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Takachiho

โลโก้อ่านว่า "TOKIWA TOKYO" โดยมีความเชื่อที่ว่าตัวอักษร "G" และ "M" ด้านบนนั้นเป็นชื่อย่อของคุณโกโระ มัตซึกะตะ (Goro Matsukata) ผู้ซึ่งเป็นประธานบริษัท Tokiwa Shokai

ปีพ.ศ.2464-

OLYMPUS TOKYO

แบรนด์ Olympus เริ่มใช้ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2464
โลโก้นี้ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงถูกใช้กับเอกสารโบรชัวร์และการโฆษณากล้องถ่ายภาพในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ โลโก้ "OLYMPUS TOKYO" ยังคงถูกใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้

OLYMPUS OIC

ช่วงเวลาที่ใช้คำว่า OIC แทนคำว่า TOKYO ในโลโก้
OIC ย่อมาจาก Optical Industrial Company ซึ่งในขณะนั้นเป็นคำแปลของชื่อบริษัท Olympus ในภาษาญี่ปุ่น โลโก้นี้ถูกนำมาใช้สำหรับกล้องส่องตรวจภายในรุ่น GT-I และ GT-II รวมทั้งกล้องรุ่นอื่นๆ

ปีพ.ศ.2513-

OLYMPUS

โลโก้นี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 ถึง ปีพ.ศ.2543 ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสื่อถึงคุณภาพและความทันสมัย

ปีพ.ศ.2544-

OLYMPUS

เส้นสีเหลืองด้านล่างโลโก้เรียกว่า "Opto-Digital Pattern" ซึ่งแสดงถึงแสงและความเป็นไปได้อย่างไม่มีขอบเขตของเทคโนโลยีดิจิตอล ใช้เป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกที่มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ของเทคโนโลยี Opto-Digital และ Olympus Corporation

โลโก้นี้เรียกว่าสัญลักษณ์การสื่อสารของ Olympus และสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ Olympus