เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
วันก่อตั้ง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (23 November 1999)

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สายธุรกิจ การตลาด, การขายและการบริการ ตามสายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย
ติดต่อ โทรศัพท์: (66) 2-000-7700

สำหรับข้อมูลการบริการ, การซ่อมบำรุงและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม กรุณาไปยังหน้าเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดในหน้าใหม่

เชื่อมโยงไปยังผู้จัดจำหน่ายในเอเซีย (ภาษาอังกฤษ) เปิดในหน้าใหม่