สารจากประธานบริษัท

ก้าวสู่ยุคใหม่ของ Olympus

ก้าวสู่ยุคใหม่ของ Olympus

Olympus มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี 2019 โดยได้พลิกโฉมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ออปติคัลแบบดั้งเดิมไปสู่บริษัทระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใน ธุรกิจด้านสุขภาพ Olympus ได้สร้างมรดกขององค์กรด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถมอบคุณค่าที่ทำให้โลกเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผมเริ่มทำงานที่โอลิมปัสตั้งแต่ปี 2003 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ Olympus Europe จากนั้นก็ดำรงตำแหน่งกรรมการในภูมิภาค EMEA ซึ่งผมประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในหลายประเทศให้บรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในอุดมคติที่พนักงานทุกคนสามารถเติบโตได้ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ Transform Olympus ผมได้รับการแต่งตั้งเป็น CAO และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โตเกียวเพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นี้ จุดมุ่งหมายของผมคือการช่วย Olympus จัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในอุดมคติของเรา ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเติบโตได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมหรือความแตกต่างอื่นๆ

และตอนนี้ในฐานะ CEO ภารกิจของผมคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Olympus ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและบริการให้คำปรึกษาที่เสนอวิธีการแก้ปัญหา (Solution Provider) ทางการแพทย์ชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และธุรกิจใหม่ โดยตระหนักถึงความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง ผมจะให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของเรา นอกจากนี้ เราจะเร่งสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ป่วย, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ไปพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างและรักษารากฐานที่มั่นคงภายในองค์กรของ Olympus จะช่วยให้เราสามารถเติบโตเป็นผู้นำด้านการแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผมตั้งตารอที่จะแสดงให้โลกเห็นว่า Olympus จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเราในการทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็มความต้องการได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เราเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

กรรมการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Stefan Kaufmann
signature