สาสน์จากประธานบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนโอลิมปัสให้เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โอลิมปัสถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1919 ในฐานะของผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์ โดยเทคโนโลยีการขัดเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์นั้นได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าสำหรับความอุตสาหะของเรา มาอย่างยาวนาน โดยเทคโนโลยีด้านออพติคอลที่ผู้ก่อตั้งของเราได้สร้างขึ้นนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอลิมปัสก็ว่าได้ อีกทั้ง ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ต่อกันมา และพัฒนาจนกลายเป็นเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปและกล้องส่องตรวจภายในที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในที่สุด

เมื่อผมได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของโอลิมปัส ผมได้มีโอกาสทำงานในส่วนงานต่างๆที่สำนักงานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานด้านการบัญชี ฝ่ายงานด้านวางแผนกลยุทธ์บริษัท ฝ่ายงานด้านพัฒนาธุรกิจและด้านอื่นๆ รวมถึงการวางแผนธุรกิจด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ผมยังได้มีโอกาสในการทำงานที่บริษัทสาขาในต่างประเทศเป็นเวลาถึง 16 ปี พอมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งกรรมการบริหารที่โอลิมปัสยุโรปนั้น ผมได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรคือความหมายของวิธีการจัดการธุรกิจระดับสากลที่อยู่บนพื้นฐานการจัดการในรูปแบบของคนท้องถิ่นที่นั่น อีกทั้งที่ยุโรปนั้นเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติและค่านิยมเข้าไว้ด้วยกัน เราต้องพัฒนาความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแต่ละประเทศเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ในที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานท้องถิ่นนั้น การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแต่ละภูมิภาค และคอยผลักดันให้แผนธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

ในตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจากทั่วทุกมุมโลกจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนโอลิมปัสให้เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเรายังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยการทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็มความต้องการได้มากยิ่งขึ้น

ผู้แทนกรรมการ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยาสุโอะ ทาเคอุจิ Yasuo Takeuchi
ยาสุโอะ ทาเคอุจิ Yasuo Takeuchi