โครงร่างบริษัทโดยรวมทั้งหมด

ชื่อบริษัท Olympus Corporation
หมวดหมู่ บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
รหัสหลักทรัพย์สากล JP3201200007
วันก่อตั้ง 12 ตุลาคม ค.ศ. 1919
ผู้แทนกรรมการ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยาสุโอะ ทาเคอุจิ Yasuo Takeuchi
สำนักงานใหญ่ Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

แผนที่

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความเที่ยงตรงสูง
ทุนเรือนหุ้น 124.6 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020)
รายได้รวมทุกบริษัท 797.4 พันล้านเยน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020)
จำนวนพนักงานรวมทุกบริษัท 35,174 (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020)

ส่วนแบ่งรายได้ตามประเภทธุรกิจ(ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2020)

ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020: รายได้รวมอยู่ที่ 797.9 พันล้านเยน 
ส่วนแบ่งรายได้ตามประเภทธุรกิจ:
กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายใน 425.7 พันล้านเยน (ร้อยละ53)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องบำบัดรักษา 216.1 พันล้านเยน (ร้อยละ27)
ธุรกิจโซลูชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 105.2 พันล้านเยน(ร้อยละ13) 
ธุรกิจการถ่ายภาพจำนวน 43.6 พันล้านเยน (ร้อยละ6) 
และธุรกิจอื่นๆจำนวน 6.8 พันล้านเยน (ร้อยละ1)

ธุรกิจทางการแพทย์เป็นส่วนธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยสร้างรายได้มากกว่าร้อยละ
ธุรกิจทางการแพทย์ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายในและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือบำบัดรักษา ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 80% ของรายได้

โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายในมีสัดส่วนสูงสุด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ของOlympus (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เปิดในหน้าใหม่

จำนวนบริษัทในกลุ่ม

จำนวนบริษัทในกลุ่ม:  92 (ไม่รวมบริษัท Olympus Corporation)

รายได้และกำไรจากการดำเนินงาน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม)

รายได้และกำไรจากการดำเนินงานตามปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม; 
ปีค.ศ.2016: รายได้อยู่ที่ 804.6 พันล้ายเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 104.5 พันล้านเยน 
ปีค.ศ.2017: รายได้อยู่ที่ 740.6 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 71.2 พันล้านเยน
ปีค.ศ.2018: รายได้อยู่ที่ 786.5 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 81.0 พันล้านเยน
ปีค.ศ.2019: รายได้อยู่ที่ 793.9 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 28.3 พันล้านเยน
ปีค.ศ.2020: รายได้อยู่ที่ 797.4 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 83.5 พันล้านเยน

รายได้แบ่งตามภูมิภาค (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020)

ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020: 
รายได้รวมอยู่ที่ 797.4 พันล้านเยน 
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 144.4 พันล้านเยน (ร้อยละ 18) 
ภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 266.7 พันล้านเยน (ร้อยละ 33)
ภูมิภาคยุโรปอยู่ที่ 191.3 พันล้านเยน (ร้อยละ 24)
จีน 103.0 พันล้านเยน (ร้อยละ 13)
ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียอยู่ที่ 72.8 พันล้านเยน (ร้อยละ 9)
ภูมิภาคอื่นๆอยู่ที่ 19.2 พันล้านเยน (ร้อยละ2) ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020: 
รายได้รวมอยู่ที่ 797.4 พันล้านเยน 
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 144.4 พันล้านเยน (ร้อยละ 18) 
ภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 266.7 พันล้านเยน (ร้อยละ 33)
ภูมิภาคยุโรปอยู่ที่ 191.3 พันล้านเยน (ร้อยละ 24)
จีน 103.0 พันล้านเยน (ร้อยละ 13)
ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียอยู่ที่ 72.8 พันล้านเยน (ร้อยละ 9)
ภูมิภาคอื่นๆอยู่ที่ 19.2 พันล้านเยน (ร้อยละ2)