นโยบายความเป็นส่วนตัว

27 พฤศจิกายน 2558

หน้าเว็บนี้อธิบายถึงกฎระเบียบว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างไรในเว็บไซต์ของ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปรากฎอยู่ที่ตำแหน่งของเว็บชื่อ www.olympus.co.th ("เว็บไซต์")

ที่โอลิมปัส คอร์ปอเรชั่น (กล่าวต่อไปในด้านล่างนี้ว่า "เรา/พวกเรา/ของเรา) เราตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจัดการและป้องกันอย่างถี่ถ้วนต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่เราให้เป็นไปตาม Olympus Personal Information Protection Policy (English only) เปิดในหน้าใหม่ .สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มโอลิมปัส โปรดดูได้ที่ Handling of personal information (English only) เปิดในหน้าใหม่

1. วัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคล

หากได้รับความยินยอมเป็นการล่วงหน้าจากท่านหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โอลิมปัสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการข้างล่าง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามข้อมูลที่ได้มาของท่าน

  • เพื่อตอบคำถามหรือคำร้องขอของท่าน
  • เพื่อการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจของโอลิมปัสและการจัดทำสถิติ

โอลิมปัสต้องได้รับความยินยอมจากท่านเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่โอลิมปัสตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามที่ได้ชี้แจงแก่ท่าน โอลิมปัสอาจส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปยังกลุ่มบริษัทของโอลิมปัส, ผู้รับจ้างดำเนินการภายนอก และ/หรือองค์กรตัวแทนที่มีสัญญาข้อผูกพันการเก็บความลับกับโอลิมปัสและ/หรือกลุ่มบริษัทของโอลิมปัส ดังนั้นฝ่ายดังกล่าวอาจทำการติดต่อโต้ตอบโดยตรงกับท่าน

2. การเปิดเผย, การแก้ไข, หรือการลบทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศญี่ปุ่น ท่านอาจจะร้องขอต่อกลุ่มบริษัทของโอลิมปัสในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นบริษัทที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่) ให้ทำการเปิดเผย, แก้ไข, หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้จัดส่งให้แก่พวกเขา
สำหรับรายละเอียด กรุณาไปที่หน้าเว็บ การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เปิดในหน้าใหม่

3. ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Sockets Layer)

เว็บไซต์ได้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL มาใช้กับหน้าเว็บที่มีการป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้อนโดยลูกค้าจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัย SSL เป็นโปรโตคอลสำหรับการเข้ารหัสให้แก่ข้อมูลที่มีคุณค่า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนบนอินเตอร์เน็ต SSL สามารถป้องกันต่อการกั้นขวางและการบิดเบือนข้อมูล รวมถึงการหลอกลวงจากบุคคลที่สาม

4. คุกกี้

บางหน้าในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้* ท่านอาจใช้เบราว์เซอร์ของท่านบอกปัดคุ๊กกี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของการให้บริการบนเว็บไซต์นี้
* "คุกกี้" คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งถึงท่านจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกบันทึกโดยเบราว์เซอร์ลงบนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆของท่าน เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งได้รับคุ๊กกี้ที่เราส่งไป จึงทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับท่าน

5. เว็บบีคอนส์

บางหน้าในเว็บไซต์มี "เว็บบีคอนส์" (หรือบางครั้งเรียก Internet Tags, Pixel Tags หรือ Clear GIFs) เว็บบีคอนส์เหล่านี้ยินยอมให้บุคคลที่สามนำข้อมูลต่างๆไปใช้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ดาวน์โหลดหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เว็บ (URL) ของหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลช่วงเวลาการเปิดเข้าชมหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเปิดชมหน้าเว็บ, และข้อมูลในคุ๊กกี้ที่ตั้งไว้โดยบุคคลที่สาม

6. บุคคลอายุต่ำกว่า 16 ปี

หากท่านอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดแน่ใจว่าท่านได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนทำการจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน