ปรัชญาองค์กร

การดำเนินงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของเรา “Our Purpose” และ ค่านิยมหลักของเรา “Our Core Values”

Our Purpose จุดมุ่งหมายของเรา

Making people's lives healthier, safer and more fulfilling

การทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็มความต้องการได้มากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนกระบวนการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการค้นพบงานด้านวิทยาศาสตร์ การช่วยเหลือผู้คนให้รู้สึกปลอดภัยและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บภาพความประทับใจในช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิต  เรามุ่งมั่นตั้งใจในการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกด้วยการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา  ทั้งหมดนี้ก็คือจุดมุ่งหมายในการดำรงอยู่ของOlympus

Our Core Values ค่านิยมหลักของเรา

Integrity, Empathy, Long-Term View, Agility, and Unity

ความซื่อสัตย์   ความเอาใจใส่  การมองการณ์ไกล  ความฉับไว  ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ค่านิยมหลักที่กล่าวนี้ถูกนำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มพนักงาน Olympus ทั่วโลกและถูกสะท้อนอยู่ในทุกสิ่งที่พวกเราทำในแต่ละวัน ค่านิยมหลักเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของเรา “Our Purpose”