ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องส่องตรวจภายในทางการแพทย์ อุปกรณ์บำบัดรักษาโดยการส่องกล้อง และอุปกรณ์บำบัดรักษาที่ใช้พลังงาน

* โซลูชั่นทางชีววิทยาศาสตร์และโซลูชั่นทางอุตสาหกรรมจะดำเนินการโดย Evident Corporation ณ วันที่ 1 เมษายน 2022

พวกเราคือ