สัญลักษณ์การสื่อสารของ Olympus

การรวมองค์ประกอบของโลโก้ Olympus และเส้นสีเหลืองด้านล่าง (ลวดลาย Opto-Digital) คือสัญลักษณ์การสื่อสารของ Olympus ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อใช้แสดงเป็นภาพอัตลักษณ์ของแบรนด์ Olympus

โลโก้ Olympus นี้ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสื่อสารถึงคุณภาพและความละเอียดปราณีต การออกแบบลวดลาย Opto-Digital หมายถึงภาพของแสงที่มีศักยภาพในการส่องสว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถของเทคโนโลยี Opto-Digital และพลังความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Olympus

สัญลักษณ์การสื่อสารนี้ทำหน้าที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่า Olympus ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันนั้นก็ได้สื่อสารถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ Olympus ไปพร้อมๆกัน