ขอบเขตธุรกิจ

Olympus มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเครื่องมืออุตสาหกรรม รวมถึงกล้องถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์บันทึกเสียง นับเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่ Olympus ได้มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดภัยและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการช่วยตรวจหา ป้องกัน และบำบัดโรคภัย การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนความปลอดภัยสาธารณะ และการบันทึกภาพชีวิตโลก

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายใน

ในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายในของ Olympus ใช้ความสามารถที่เป็นนวัตกรรมในเทคโนโลยีการแพทย์ การบำบัดรักษาร่วมและการผลิตที่แม่นยำ เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในขั้นตอนการวินิจฉัย บำบัดรักษา และลดการแพร่กระจายให้น้อยที่สุด เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เริ่มจากกล้องถ่ายภาพกระเพาะอาหารตัวแรกของโลกในปี 1950 กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องตรวจภายในของ Olympus ได้เพิ่มสายการผลิตรวมถึงกล้องเอ็นโดสโคป กล้องส่องตรวจช่องท้อง และระบบวิดีโออิมเมจจิ้ง ตลอดจนโซลูชันการผสานรวมระบบและบริการทางการแพทย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องบำบัดรักษา

ในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องบำบัดรักษา Olympus ใช้ความสามารถที่เป็นนวัตกรรมในเทคโนโลยีการแพทย์ การบำบัดรักษาร่วมและการผลิตที่แม่นยำ เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในขั้นตอนการวินิจฉัย บำบัดรักษา และลดการแพร่กระจายให้น้อยที่สุด เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เริ่มจากยุคแรกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงตัดติ่งเนื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องบำบัดรักษาของ Olympus ได้เพิ่มสายการผลิตรวมถึงอุปกรณ์ศัลยกรรมที่ใช้พลังงานต่างๆ และเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกัน ตรวจหา และบำบัดโรคภัย

กลุ่มโซลูชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์

ธุรกิจโซลูชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ของ Olympus ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ด้านอิมเมจจิ้ง ระบบตรวจวัดและเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Olympus มีโซลูชันด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมรวมถึงกล้องจุลทรรศน์และกล้องวิดีโอสโคประดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลายและเครื่องวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์ Olympus ยังเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำสำหรับระบบกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัลและดิจิตอลที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ

ธุรกิจกล้องถ่ายภาพของ Olympus ช่วยให้ผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เลนส์ เครื่องบันทึกเสียง และกล้องส่องทางไกล ผลิตภัณฑ์ออปติกแม่นยำสูงและเทคโนโลยีที่บริษัทคิดค้นขึ้นช่วยสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ในการบันทึกช่วงเวลาอันมีค่าที่สุดของชีวิต