การฉลองครบรอบ100ปีของโอลิมปัสในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.2019

ในโอกาสนี้ โอลิมปัสขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านอย่างจริงใจที่ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าแก่เราด้วยดีเสมอมานับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว เราจะเฉลิมฉลองและรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของเรา ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นพัฒนาไปข้างหน้าโดยที่ยังคงตระหนักถึงจุดมุ่งหมายหลักของเราใน “การทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็มความต้องการได้มากยิ่งขึ้น” ต่อไป

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโอลิมปัสตลอดช่วงระยะเวลา100ปีที่ผ่านมา กรุณาเยี่ยมชมที่หน้า Olympus Global Homepage
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)